BvAA Nederland

De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs (BvAA) is sinds 2003 de beroepsvereniging voor alle preventiemedewerkers en arbocoördinatoren in Nederland. Samen met haar leden zorgt de BvAA dat de kennis en opleiding van preventiemedewerkers en arbocoördinatoren verder verbetert. En zet zij zich in om de positie van de arboadviseurs te versterken in de samenleving.

De conferentie

Het doel van “The Caribbean Arbo Festival” is de arbozorg in de Caribbean naar een hoger plan te tillen. Dat willen we doen door bewustwording te kweken, door te informeren, door het naamsbekendheid te geven, door de drempels te verlagen. Met workshops, netwerk-sessies, peptalk en booths gaan wij samen een steen in de Caraïbische vijver gooien. Samen gaan we er voor zorgen dat onze werknemers een veiliger werkplek krijgen. Nu en straks.

BvAA Caribbean

Dit jaar zijn we na lang beraad een samenwerking aangegaan met de beroepsvereniging van arboadviseurs in Nederland, kortweg het BvAA. Momenteel hebben we de BvAA Caribbean opgericht en mogen wij arbo adviseurs uit Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten tot onze gelederen tellen.www.bvaa-caribbean.com

Headlines

De volgende elementen staan op het programma:

.1

KEY NOTE SPEAKERS

.2

Inspirational speakers

.3

Parallelsessies

.4

Booths

.5

lunch

.6

music

Workshops

gezondheid

A State of complete physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity.

machinesveiligheid

Op de werkvloer worden veel arbiedsmiddelen gebruikt en gebruikers hiervoor moeten beschikken over de juiste deskundigheid om ongevallen en verlies te voorkomen.

Environment

Working in a healthy environment for both the worker as the environment itselves.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het centrale document voor veiligheid, gezondheid en welzijn waarmee u de risico’s opspoort en te lijf gaat. Elke werkgever is aansprakelijk om hierop de juiste maatregelen in te zetten.

Welzijn

een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. In de economie gaat welzijn over de mate waarin de mensen hun materiële en immateriële behoeften bevredigd achten.Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Grensoverschrijdend gedrag kan daarbij allerlei vormen aannemen zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten. Dat is een behoorlijke lijst van onveilige, vervelende en soms heftige voorvallen of situaties.

BRA

BRA is een multidisciplinair team van arbeidsspecialisten. Ons hoofddoel is ondersteuning bieden bij arbeidsrechtelijke vraagstukken en conflicten. Wij bemiddelen tussen werkgevers en werknemers, maar staan ook partijen bij door middel van coaching en begeleiding. BRA streeft naar een optimaal resultaat in uw zaak.

Juridisch

We hebben geconstateerd dat veel ondernemers en werknemers beperkte toegang hebben tot juridische bijstand in arbeidszaken. BRA biedt hiervoor de oplossing. Wij analyseren uw geval en voorzien u van een voorlopig advies en actieplan, uiteraard met bijbehorende prijsopgave

Partners

Visit us! It will only take a minute to sign in

Get in touch

Wilt u meer informatie over het Caribbean Festival of heeft u  interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met ons.

Visit us

Metselaarsweg 2

Willemstad Curacao

Phone: + 5999 465 4593

Email: info@thecaribbeanarbofestival.com